Tổng số: 85
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
01/HD-UBND 08/11/2018 Hướng dẫn của UBND huyện v/v tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2018, phát động phong trào thi đua năm 2019
Lượt xem: 9
Tải về 3
2451/QĐ-UBND 02/11/2018 Quyết định của UBND tỉnh v/v công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở NN&PTNT, UBND cấp huyện, UBND cấp xã
Lượt xem: 3
Tải về 0
11/CT-UBND 02/11/2018 Chỉ thị của UBND tỉnh v/v tuyển chọn, gọi công nhân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2019
Lượt xem: 5
Tải về 2
786-CV/HU 29/10/2018 Công văn của Huyện ủy v/v chuẩn bị ra quân theo chủ đề Ngày Chủ nhật xanh 4/11/2018
Lượt xem: 4
Tải về 0
662/UBND-VP 26/10/2018 Công văn của UBND huyện v/v tăng cường giáo dục kỹ năng sống tại các trường tiểu học
Lượt xem: 6
Tải về 2
785-CV/HU 26/10/2018 Công văn của Huyện ủy v/v tham dự sinh hoạt chi bộ khu dân cư tháng 11 năm 2018
Lượt xem: 4
Tải về 0
58/KH-UBND 25/10/2018 Kế hoạch của UBND huyện triển khai "Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới" năm 2018
Lượt xem: 10
Tải về 0
132/NQ-CP 24/10/2018 Nghị quyết số 132/NQ-CP của Chính phủ : Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Kế hoạch số 10-KH/TW ngày 06 tháng 6 năm 2018 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW
Lượt xem: 4
Tải về 0
718/KH-HĐNVQS 23/10/2018 Kế hoạch của UBND huyện v/v sơ tuyển sức khỏe cho công dân sẵn sàng nhập ngũ năm 2019
Lượt xem: 2
Tải về 0
2268/QĐ-UBND 17/10/2018 Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh v/v công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện, UBND cấp xã
Lượt xem: 4
Tải về 0
123456789

Cơ quan chủ quản: Xã Nam Dương - Nam Trực - Nam Định
Địa chỉ: xã Nam Dương - huyện Nam Trực- tỉnh Nam Định
Email: xanamduong.ntc@namdinh.gov.vn